•   საბაზრო ეკონომიკის პირობებში პროდუქციის და მომსახურების გაყიდვა ეფექტური რეკლამის გარეშე საკმაოდ რთულია.

•   ელექტრონული საინფორმაციო ბანერი წარმოადგენს ინფორმაციის მიწოდების საკმაოდ ეფექტურ და დინამიურ საშუალებას.
•   ტაბლოს გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ ინფორმაციის სწრაფი ასახვა, თქვენთვის მოსახერხებელი ფორმით და მოსახერხებელ ადგილზე.

•   ელექტრონულ ბანერში გამოყენებულია ძლიერი ნათების მქონე ოვალური ტიპის შუქდიოდები, რაც უზრუნველყოფს საკმარის ხილვადობას “პირდაპირი მზის” განათების შემთხვევაში.

•   არსებობს მოდელები შენობის შიგნით და შენობის გარეთ (ქუჩაში) გამოყენებისთვის რაც განისაზღვრება შუქდიოდების  ნათების ინტენსიობით და კორპუსის ჰერმეტიზაციით (IP-65)