•   საწყის ეტაპზე საინფორმაციო-სარეკლამო ელექტრონული ბანერები დაპროექტდა და დამუშავდა RDS (Radio Data System) პროექტისათვის (1998-2002 წ.)

•   პროექტით გათვალისწინებული იყო: ელექტრონული ბანერების განთავსება ქალაქის ქუჩებში ტრანსპორტის გაჩერებებზე, ტრანსპორტში და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებში, ხოლო ინფორმაციის გადაგზავნა- ჩატვირთვა ხორციელდებოდა ცენტრალიზებულად "პირველი რადიოს" RDS სისტემის გამოყენებით.
•   დამუშავებულ იქნა სხვადასხვა ტიპის მოდელები ზომების, ნათების ინტენსიობის, შენობის გარეთ და შენობის შიგნით გამოყენების მიხედვით.

•   დღევანდელ დღეს ელექტრონული ბანერი, RDS სისტემის გარეშე, შეასძლებელია გამოყენებული იყოს, როგორც ინდივიდუალური სარეკლამო საინფორმაციო საშუალება კერძო კომპანიებისათვის სავაჭრო ცენტრებისა და მაღაზიებისათვის.

•   ამჟამად გთავაზობთ, როგორც: ადგილზე დაპროექტებულ და დამზადებულ ასევე ჩინური (ჩვენი დიდი ხნის პარტნიორი რამოდენიმე კომპანიის) წარმოების საინფორმაციო-სარეკლამო ელექტრონულ ბანერებს.
•   ჩინური წარმოების ელექტრონული ბანერების პროგრამული უზრუნველყოფა დამუშავებულია ერთობლივად, ჩინელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით. ეს შესაძლებელს ხდის ქართული სიმბოლოების გამოტანას და ინფორმაციის ჩატვირთვას სწრაფად და მარტივად, ჩინური წარმოების სხვა ანალოგიური პროდუქციისგან განსხვავებით.