საქართველო, თბილისი,
ალექსიძის ქ. 1
ი/მ ალექსანდრე გოგიაშვილი “LEDGE”

ტელ: +99597 202754
ელ-ფოსტა: info@led.ge